Newsletter

Aktualności

Prev Next

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fryzjerskim organizowanym przez Cech Rzemiosł w Rybniku pod tytułem "Avangarada" termin oraz czas zgłoszenia dostępny w regulaminie. Konkurs Fryzjerski Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości...

10-05-2014 Hits:431 Aktualności Super User - avatar Super User

Konkurs Fryzjerski 08.06.2014

Konkurs Fryzjerski 08.06.2014

    TERMINY SKŁADANIA REFUNDACJI NA ROK 2014 WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJĄ     Refundacje data oddania dokumentów Okres za który składamy refundacje Potrzebne dokumenty do oddania refundacji   Marzec od 17 do 28       XII  2013 do  II  2014               PIECZĄTKA      DRA –WERSJA...

17-02-2014 Hits:417 Aktualności Super User - avatar Super User

TERMINY SKŁADANIA REFUNDACJI NA ROK 2014 WRAZ Z OBOWIĄZAUJĄCA DOKUMNETACJĄ

  EGZAMINY CZELADNICZE !!!   TERMINY:   FRYZJER:22.08.2014r.       fryzjer         egz. Praktyczny                       godz.9.00 23.08.2014r.       fryzjer         egz. Praktyczny                       godz.15.00 25.08.2014r.       fryzjer         egz. Praktyczny                       godz.9.00 1.09.2014r.         Fryzjer                                                         godz. 9.00    8.09.2014r.         Fryzjer                                                        godz. 9.00              MECHANIK POJ.:             2.09.2014r.         Mechanik poj.                                                  godz. 9.00 8.10.2014r          Mechanik poj.                                                  godz. 9.00   MURARZ:3.09.2014r.         Murarz                                                          godz. 9.00 24.09.2014 r.     Murarz                                                          godz. 9.00    STOLARZ:4.09.2014r.         Stolarz                                                          godz. 9.00  ELEKTROMECHANIK...

23-07-2013 Hits:80 Aktualności Dorota Pierchała - avatar Dorota Pierchała

EGZAMINY CZELADNICZE !!!

 W dniu 14.06.2013 w ramach dni Rybnika na Rybnickim rynku został zorganizowany konkurs przez Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  „Rybnicki Konsek Kołocza”, w którym wzięli udział rybniccy członkowie...

17-06-2013 Hits:492 Aktualności Dorota Pierchała - avatar Dorota Pierchała

RYBNICKI KONSEK KOŁOCZA

RYBNICKI KONSEK KOŁOCZA

ZA OKRES  CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2014 I-KLASA -155,81zł II-KLASA- 194,77zł III-KLASA- 233,72zł  

05-06-2013 Hits:1699 Aktualności Dorota Pierchała - avatar Dorota Pierchała

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Sekcja motoryzacyjna informuje członków i sympatyków o comiesięcznych spotkaniach w Tawernie obok naszego Cechu. Spotkania odbywają się w ostatnią środę każdego miesiąca a dotyczą tematów różnych od zawodowych po towarzyskie. terminy: 29 maj 2013 26...

15-05-2013 Hits:490 Aktualności Dorota Pierchała - avatar Dorota Pierchała

BRANŻA MOTORYZACYJNA !!!

 Zebrania BRANZY FRYZJERSKIEJ w 2014 roku odbywać będą się co dwa miesiące w druga środę miesiąca na godzinę 18/00 w siedzibie Cechu 12 luty 2014 09 kwiecień 2014 11 czerwiec 2014 13 sierpień 2014 08 październik...

07-05-2013 Hits:1074 Aktualności Super User - avatar Super User

Fryzjer !!!

Konkurs Fryzjerski

Konkurs Fryzjerski

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fryzjerskim organizowanym przez Cech Rzemiosł w Rybniku pod tytułem "Avangarada" termin oraz czas zgłoszenia dostępny w regulaminie.

Konkurs Fryzjerski
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku 

I. Organizatorzy konkursu:
 
1. Organizatorami są:

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
Branża Fryzjerska
Anna Stawarczyk
tel. 693 158 504

2. Miejsce konkursu:
 Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
ul. Wysoka 15/17
44-200 Rybnik
(32) 422-10-08, (32) 422-87-12

  

3. Termin konkursu:konkurs odbędzie się 08 czerwiec 2014r.,zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 04 czerwiec 2014 w siedzibie Cechu rozpoczęcie konkursu: godz. 16:00
 
4. Temat konkursu: „Awangarda”
 
II. Celem konkursu:zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych;zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy;zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji;promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału.
 
III. Zasady konkursu:do konkursu mogą przystąpić uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer;czas przewidziany na wykonanie zadania, to: 60 min;uczestnik konkursu pracuje własnymi narzędziami, aparatami, przyborami i preparatami fryzjerskimi;fryzury konkursowe powinny być upięciami artystycznymi odwzorowane tematem konkursu: „Awangarda”;fryzury mogą zawierać elementy ozdobne i dopinki z włosów sztucznych;fryzura powinna być wykonana na modelce ubranej w strój o kolorystyce achromatycznej;modelka powinna mieć makijaż artystyczny – dopuszczalne elementy body-paintingu, które należy wykonać własnoręcznie przed rozpoczęciem konkursu; 
 
IV. Ocenie będzie podlegać:estetyka wykonania;zastosowane techniki;zgodność koloryzacji ewentualnych dodatków i makijażu;harmonia stylistyczna fryzury;pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym;ogólny wyraz artystyczny.
 
V. Zwycięzcy konkursu:Laureaci:
- uczestnik z najwyższą liczbą punktów – nagroda pieniężna;Wyróżnienie:
- kolejny uczestnik otrzymujący najwyższą liczbę punktów;Nagrody specjalne:
- ufundowane przez sponsorów.
 
VI. Jury konkursu:
 
W skład jury wejdą:Członkowie oraz przedstawiciele branży fryzjerskiej.


Regulamin Konkursu:Zgłoszenie do konkursu 

Konkurs "Rybnicko Żymła"

  Konkurs na „Rybnicko Żymła”,
który odbędzie się w dniu 13.06.2014,
podczas obchodów Dni Rybnika

  

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Rybnika oraz Cech Rzemiosł oraz MiŚP w Rybniku 

 

 Cel Konkursu: 

 1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców Rybnika

 2. Kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku bułki.

 3. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku bułki

   

  Kryteria oceny :

  1 . Komisja konkursowa dokonuje oceny degustacji bułki w oparciu o następujące kryteria

  wygląd, kolor ,wrażenie ogólne, smak, zapach, spójność.

  2.  Każdy z członków Komisji dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria mając do dyspozycji

  skalę punktową od 0 do 10

  3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej

  4. Za udział w konkursie przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy.

  5. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.

  6. Każda firma uzyska numer (numer będzie anonimowy), którym będzie posługiwała się Komisja konkursowa oraz publiczność.

  7. Publiczność po degustacji bułki odda głosy na kartkach opieczętowanych do urny przygotowanej przez organizatora.

  8. Jury po przeliczeniu głosów ogłosi wynik w dniu 13.06.2014 o godz.14:00

   

  Zasady Uczestnictwa:

  1.Konkurs odbędzie się w dniu 13.06.2014 na rynku rybnickim

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba prowadząca działalność gospodarczą.

  3. Każdy przedsiębiorca zgłasza do konkursu 100 bułek  (o gramaturze do 50gram)

  4..Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

  6. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu.

   

  Zgłoszenie do udziału w Konkursie:

 

1. W Konkursie na „Rybnicko żymła” wezmą udział rzemieślnicy, którzy zgłoszą swój udział od 15.04.2014 do dnia 01.06.2014, a następnie dostarczą 100 bułek  dnia  14.06.2014 do godz.9:00. na rynek rybnicki.

 

2.Zgłoszenia  prosimy kierować na karcie zgłoszenia (dostępne na stronie www.cech.rybnik.pl lub w Biurze Cechu) do Cechu Rzemiosł w Rybniku do dnia 01.06.2014. pod nr telefonu 32 42 210 08 lub na adres e-mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , c Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

3. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń (w konkursie może wziąć udział 20 firm) 

Komisja Konkursowa:

 

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać, będzie Przewodniczący jury oraz Komisja degustacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna

 

Ogłoszenie wyników:

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową w dniu 13.06.2014 o godz. 14:00 podczas obchodów Dni Rybnika, które odbędą się na rynku rybnickim.

     Regulamin            Zgłoszenie do konkursu

                

     ściągnij...                           ściągnij...

 

 

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

ZA OKRES  CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2014

 • I-KLASA -155,81zł

 • II-KLASA- 194,77zł

 • III-KLASA- 233,72zł