BIURO OBSŁUGI KADR I BHP Dominika Blazy

BIURO OBSŁUGI KADR I BHP Dominika Blazy

4.0/5 ocena (37 głosów)

 • OFERTA WSPÓŁPRACY

  DLA CECHU RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RYBNIKU

  Prowadzę obsługę firm zatrudniających do 100 pracowników w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnymi z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Higieny Pracy ). Ponadto prowadzę szkolenia dla pracowników i pracodawców z zakresu BHP jak i postępowania powypadkowe oraz szkolenia z podstawowej wiedzy p – poż i pierwszej pomocy dla pracowników i pracodawców.

  ZASADY DZIAŁALNOŚCI
  Prowadzę samodzielnie działalność i posiadam stosowne uprawnienia umożliwiające prowadzenie obsługi zakładów pracy zatrudniających do 100 pracowników z zakresu kadr i BHP.
  Istotą działalności jest zlecana analiza dokumentacji kadrowej i BHP pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i prowadzeniu stałych nadzorów BHP nad firmą objętych umową wymaganą i kontrolowaną przez PIP od 01.01.2004r. Zasadą działalności jest wykonywanie bezpłatnych audytów w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy na wcześniejszą prośbę zgłaszającego się pracodawcy.

 • OBSŁUGA W ZAKRESIE KADR OPARTA JEST NA PROWADZENIU:

  1.  Akt osobowych zatrudnionych oraz zwolnionych pracowników obejmujących: 
  • - Umowa o pracę
  • - Szkolenie wstępne
  • - Szkolenie okresowe 
  • - Badania lekarskie
  • - Informacja art. 29 K.P.
  • - Inne wymagane informacje

        w tym pracownicy młodociani

  • - Umowa w celu przygotowania zawodowego
  • - Czas pracy młodocianego
  • - Urlop
  • - Wykaz prac wzbronionych młodocianym
  • - Program praktycznej nauki zawodu

        2. Ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych oraz zwolnionych obejmujących:

  • Miesięczna ewidencja czasu pracy
  • - Roczna ewidencja czasu pracy
  • - Grafiki pracy
  • - Listy obecności
  • - Plan urlopów 
  1. Regulamin pracy, wynagradzania oraz jego wypowiedzenie.
  2. Informacja dla pracowników Art. 151/1& 1 K.P. dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Informacja dla pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  4. Obwieszczenie pracodawcy o warunkach pracy na rok 2009 i kolejne lata.
 • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP OPARTA JEST NA: 

  1. Prowadzeniu pełnego zakresu szkoleń okresowych dla pracowników oraz pracodawców z zakresu BHP 
  2. Kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad BHP na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy
  3. Kontroli wykonania zaleconych działań
  4. Bieżącej współpracy ze służbami Państwowej Inspekcji Pracy
  5. Prowadzeniu postępowań powypadkowych 
  6. Prowadzeniu rejestrów wypadków: 
  •  - Przy pracy
  •  - W drodze do i z pracy
  •  - Zachorowań na choroby zawodowe 

        7. Przestrzeganiu terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych i wnioskowanie
           o ich terminowe wykonanie.

        8. Ewidencji przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej przysługujących na danym 
           stanowisku pracy:

  • - Załączniki dotyczące odzieży
  • - Karty ewidencji wyposażenia pracownika

        9. Przestrzeganiu terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych
           i wnioskowanie o ich terminowe wykonanie.

       10. Ewidencji przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
            przysługujących na danym stanowisku pracy:

  • - Załączniki dotyczące odzieży
  • - Karty ewidencji wyposażenia pracownika  

        11. Ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
             (ryzyko z uwzględnieniem czynników biologicznych)

        12. Czynnościach zmierzających do wymaganego posiadania kart charakterystyki używanych
             w zakładzie pracy czynników i preparatów chemicznych (niebezpiecznych)

        13. Wdrażaniu zasad dobrej praktyki higienicznej GHP (podstawa prawna Art. 30 ustawy
             z dnia 30 października 2003r. „o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności 
             oraz niektórych innych ustaw” Dz. U. Nr 208, poz. 2020 

        14. Wdrażaniu HACCP

 • OFERTA DLA CECHU OPARTA JEST NA:

  1. Prowadzenie na zlecenie Cechu pełnego zakresu szkoleń okresowych dla pracowników
      oraz pracodawców z zakresu BHP.

  2. Prowadzenie na zlecenie Cechu pełnego zakresu dokumentacji kadrowej i BHP dla
      rzemieślników zrzeszonych w Cechu.

  3. Na zlecenie Cechu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad BHP
      na stanowiskach pracy i na terenie zakładu pracy rzemieślników zrzeszonych w Cechu.

  4. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez firmy zewnętrzne (np. Państwowa 
      Inspekcja Pracy) mających na celu promowanie Cechu oraz rzemieślników zrzeszonych 
      w Cechu.

  5. Współpraca na zasadzie pełnienia dyżurów według potrzeb w siedzibie Cechu

  6. Wykonywania bezpłatnych audytów w zakresie prawa pracy i BHP na zgłoszenie
      każdego rzemieślnika zrzeszonego w Cechu 

 • BIURO OBSŁUGI KADR I BHP Dominika Blazy
  specjalista ds/BHP Pani Dominika BLAZY
  ul. Wysoka 15
  44-200 Rybnik
  tel. 32 422 87 12
  kom. 784 057 995

Adres

 • Kod pocztowy: 44-200
 • Miasto: Rybnik
 • Ulica: Wysoka 15

Kontakt

 • Telefon: 324228712, 784 057 995
 • E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapka dojazdu...

Mapka która pokazuje jak dojechać do celu.

Dane adresowe:

Cech Rzemiosł oraz Małej
 


i Średniej Przedsiębiorczości
w Rybnikuul. Wysoka 15/1744-200 Rybnik

Kontakt Telefoniczny

Tel. (32) 422-10-08
Tel. (32) 422-87-12

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 15.00

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 17.00

Piątek: 7.00 – 13.00