Konkurs Fryzjerski

Konkurs Fryzjerski

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fryzjerskim organizowanym przez Cech Rzemiosł w Rybniku pod tytułem "Avangarada" termin oraz czas zgłoszenia dostępny w regulaminie.

Konkurs Fryzjerski
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku 

I. Organizatorzy konkursu:
 
1. Organizatorami są:

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
Branża Fryzjerska
Anna Stawarczyk
tel. 693 158 504

2. Miejsce konkursu:
 Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
ul. Wysoka 15/17
44-200 Rybnik
(32) 422-10-08, (32) 422-87-12

  

3. Termin konkursu:konkurs odbędzie się 08 czerwiec 2014r.,zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 04 czerwiec 2014 w siedzibie Cechu rozpoczęcie konkursu: godz. 16:00
 
4. Temat konkursu: „Awangarda”
 
II. Celem konkursu:zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych;zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy;zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji;promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału.
 
III. Zasady konkursu:do konkursu mogą przystąpić uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer;czas przewidziany na wykonanie zadania, to: 60 min;uczestnik konkursu pracuje własnymi narzędziami, aparatami, przyborami i preparatami fryzjerskimi;fryzury konkursowe powinny być upięciami artystycznymi odwzorowane tematem konkursu: „Awangarda”;fryzury mogą zawierać elementy ozdobne i dopinki z włosów sztucznych;fryzura powinna być wykonana na modelce ubranej w strój o kolorystyce achromatycznej;modelka powinna mieć makijaż artystyczny – dopuszczalne elementy body-paintingu, które należy wykonać własnoręcznie przed rozpoczęciem konkursu; 
 
IV. Ocenie będzie podlegać:estetyka wykonania;zastosowane techniki;zgodność koloryzacji ewentualnych dodatków i makijażu;harmonia stylistyczna fryzury;pomysłowość fryzury pod względem kompozycyjnym;ogólny wyraz artystyczny.
 
V. Zwycięzcy konkursu:Laureaci:
- uczestnik z najwyższą liczbą punktów – nagroda pieniężna;Wyróżnienie:
- kolejny uczestnik otrzymujący najwyższą liczbę punktów;Nagrody specjalne:
- ufundowane przez sponsorów.
 
VI. Jury konkursu:
 
W skład jury wejdą:Członkowie oraz przedstawiciele branży fryzjerskiej.


Regulamin Konkursu:Zgłoszenie do konkursu 

Konkurs "Rybnicko Żymła"

  Konkurs na „Rybnicko Żymła”,
który odbędzie się w dniu 13.06.2014,
podczas obchodów Dni Rybnika

  

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Rybnika oraz Cech Rzemiosł oraz MiŚP w Rybniku 

 

 Cel Konkursu: 

 1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców Rybnika

 2. Kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku bułki.

 3. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku bułki

   

  Kryteria oceny :

  1 . Komisja konkursowa dokonuje oceny degustacji bułki w oparciu o następujące kryteria

  wygląd, kolor ,wrażenie ogólne, smak, zapach, spójność.

  2.  Każdy z członków Komisji dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria mając do dyspozycji

  skalę punktową od 0 do 10

  3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej

  4. Za udział w konkursie przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy.

  5. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.

  6. Każda firma uzyska numer (numer będzie anonimowy), którym będzie posługiwała się Komisja konkursowa oraz publiczność.

  7. Publiczność po degustacji bułki odda głosy na kartkach opieczętowanych do urny przygotowanej przez organizatora.

  8. Jury po przeliczeniu głosów ogłosi wynik w dniu 13.06.2014 o godz.14:00

   

  Zasady Uczestnictwa:

  1.Konkurs odbędzie się w dniu 13.06.2014 na rynku rybnickim

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba prowadząca działalność gospodarczą.

  3. Każdy przedsiębiorca zgłasza do konkursu 100 bułek  (o gramaturze do 50gram)

  4..Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

  6. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu.

   

  Zgłoszenie do udziału w Konkursie:

 

1. W Konkursie na „Rybnicko żymła” wezmą udział rzemieślnicy, którzy zgłoszą swój udział od 15.04.2014 do dnia 01.06.2014, a następnie dostarczą 100 bułek  dnia  14.06.2014 do godz.9:00. na rynek rybnicki.

 

2.Zgłoszenia  prosimy kierować na karcie zgłoszenia (dostępne na stronie www.cech.rybnik.pl lub w Biurze Cechu) do Cechu Rzemiosł w Rybniku do dnia 01.06.2014. pod nr telefonu 32 42 210 08 lub na adres e-mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , c Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

3. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń (w konkursie może wziąć udział 20 firm) 

Komisja Konkursowa:

 

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać, będzie Przewodniczący jury oraz Komisja degustacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna

 

Ogłoszenie wyników:

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową w dniu 13.06.2014 o godz. 14:00 podczas obchodów Dni Rybnika, które odbędą się na rynku rybnickim.

     Regulamin            Zgłoszenie do konkursu

                

     ściągnij...                           ściągnij...

 

 

FORAN Forajter Sebastian Lakiernictwo Pojazdowe

FORAN Forajter Sebastian Lakiernictwo Pojazdowe

0.0/5 ocena (0 głosów)

Adres

 • Ulica: Niewiadomska 1
 • Kod pocztowy: 44-290
 • Miasto: Jejkowice

Kontakt

 • Telefon: 504285142

Mapka dojazdu...

Mapka która pokazuje jak dojechać do celu.